Achmea misleidt klanten met zogenaamde verjaring rechtsbijstandclaims

Rechtsbijstandverzekeraars riepen na lancering van Rechtsbijstandclaim hun klanten op schade bij hun te melden. Achmea maakt nu al duidelijk dat het geen zin heeft schade te vergoeden: de verzekeraar stelt dat claims verjaard zijn.

Een klant van Achmea vroeg begin 2009 om vrije advocaatkeuze, maar kreeg dat verzoek niet gehonoreerd. Tegen hoge kosten heeft de verzekerde zelf een advocaat ingeschakeld en de zaak gewonnen. Na lancering van Rechtsbijstandclaim (zie ook het filmpje op de homepage) liet het Verbond van Verzekeraars weten dat verzekerden zich bij hun verzekeraar kunnen melden met hun schade. Dus meldde de klant zich bij Achmea met een verzoek tot vergoeding van de gemaakte kosten.

Maar 20 mei kreeg de klant bericht van Achmea dat de verzekeraar niets betaalt. De vrije advocaatkeus was al meer dan vijf jaar geleden afgewezen en daarom zou de vordering op Achmea zijn “verjaard”, zo stelt mevrouw A.H. Aarts, adviseur Kwaliteit van Achmea.

Lees hier de brief.

Stichting Rechtsbijstandclaim stelt zich nadrukkelijk op het standpunt dat er geen sprake is van verjaring. De verjaringstermijn van vijf jaar is op zijn vroegst pas gaan lopen op 7 november 2013 toen het Europese Hof de vrije advocaatkeus bekrachtigde. Pas vanaf dat moment konden verzekerden redelijkerwijs op de hoogte zijn van de wanprestatie van de verzekeraar.

Laat u dus niet misleiden, het duurt nog jaren voordat claims op verzekeraars zijn verjaard.