Gaan verzekeraars advocaatkosten vergoeden? Vergeet het maar!

Stichting Rechtsbijstandclaim heeft een eerste overwinning behaald: Das Rechtsbijstand erkent aansprakelijkheid voor gemaakte advocaatkosten. In de uitzending van Tros Radar gisteravond liet Das weten dat verzekerden zich kunnen melden om hun advocaatkosten vergoed te krijgen. Deze strategie is even doorzichtig als ongeloofwaardig. Voormalige klanten hebben er dan ook niets aan.

Das Rechtsbijstand probeert klanten om de tuin te leiden. Wie zijn claim daar indient, krijgt slechts de toezegging dat Das het verzoek om vergoeding van gemaakte advocaatkosten “in behandeling” neemt. Jan Moerland, lid van de directie van Das, liet gisteren bij Radar weten dat het bedrijf vervolgens gaat kijken welke kosten “redelijk” zijn.

Uit niets blijkt dat Das enige bereidheid heeft de schade volledig te vergoeden. De enige reden dat Das nu opeens met dit aanbod komt, is dat Rechtsbijstandclaim aandacht opeist in de media. Bovendien doet de verzekeraar er alles aan om klanten af te schepen met minimale vergoedingen, die vaak niet kostendekkend zijn. Dat bleek uit de uitzending van Radar, maar ook uit de nieuwe polisvoorwaarden waarin Das zich het recht voorbehoudt om minder dan de al lage kostenmaxima te vergoeden.

Afgescheept met een fooi

Wie zich bij Das meldt, verzandt dus in een oeverloze discussie over wat “redelijke kosten” zijn en loopt het risico afgescheept te worden met een fooi. Stichting Rechtsbijstandclaim maakt zich hard voor een volledige schadevergoeding, dus vergoeding van alle gemaakte advocaatkosten. Volledige schadevergoeding komt er alleen door collectief druk te zetten op de verzekeraars.

Voormalige klanten krijgen niets

Ook biedt Das niets voor voormalige klanten, die uit onvrede over de dienstverlening hun verzekering hebben opgezegd. Maar ook deze groep – het grootste deel van de gedupeerden – heeft recht op schadevergoeding. Ook jegens deze groep hebben verzekeraars zich niet gehouden aan hun wettelijke plicht. Dat een gedupeerde zijn verzekering heeft opgezegd, betekent dus niet dat die gedupeerde geen recht heeft op schadevergoeding.

Kortom, de reactie van verzekeraars is niet alleen ongeloofwaardig, voor de grootste groep gedupeerden lost het bovendien helemaal niets op.

Lees hier meer over Rechtsbijstandclaim en waarom u recht heeft op schadevergoeding