Rechtsbijstandclaim start collectieve procedure

Rechtsbijstandverzekeraars hebben 20 jaar lang ten onrechte verzekerden het wettelijk recht op vrije advocaatkeus ontzegd. Daarom start de Stichting Rechtsbijstandclaim een collectieve procedure namens al die particulieren en bedrijven die zelf hun advocaat hebben betaald, terwijl hun verzekeraar dat had moeten doen.

Rechtsbijstandverzekeraars zijn verplicht hun klanten zelf hun advocaat te laten kiezen op kosten van de verzekeraar, zo heeft het Europees Hof van Justitie in november geoordeeld, in een zaak die door een Nederlandse verzekerde was aangespannen. Er geldt – en gold – vrije keus bij alle soorten procedures, dus ook bij procedures waarvoor een advocaat niet verplicht is, zoals bij de kantonrechter.

Maar bij geen van de grote verzekeraars had je vroeger recht op vrije keuze bij procedures bij de kantonrechter of bij bestuursrechtelijke procedures. Dit, terwijl de vrije advocaatkeus al vanaf 1993 in de Wet Toezicht Verzekeringsbedrijf staat en sinds 2007 in art. 4:67 van de Wet Financieel Toezicht. Verzekeraars hebben dus ten onrechte verzekerden geen vrije advocaatkeuze geboden.

Ongenoegen over dienstverlening

Over de kwaliteit van de juridische dienstverlening van rechtsbijstandverzekeraars bestaat bij veel (ex-)polishouders ongenoegen. Daarom hebben naar schatting vele tienduizenden verzekerden zelf een advocaat in de hand genomen én betaald, toen hen de vrije keuze werd ontzegd.

Dankzij de uitspraak van het Europese Hof is nu duidelijk dat de gemaakte advocaatkosten wél onder de dekking vielen en dat verzekeraars zich sinds 1993 schuldig hebben gemaakt aan wanprestatie. Polishouders hebben op grond daarvan recht op schadevergoeding.

Omdat verzekeraars weigeren gemaakte kosten te compenseren en individueel procederen veel geld kost, start de Stichting Rechtsbijstandclaim een zogeheten collectieve actie voor iedereen die zelf zijn advocaat heeft betaald. Dat moet resulteren in een “verklaring voor recht” dat verzekeraars wanprestatie hebben gepleegd jegens deelnemende gedupeerden.

Drie miljoen verzekerden

De Stichting Rechtsbijstandclaim gaat eerst in gesprek met de verzekeraars om tot een passende oplossing voor gedupeerden te komen. Lukt dat niet, dan start de collectieve procedure die naar verwachting minimaal een jaar in beslag zal nemen. Als hoger beroep volgt kan de procedure meerdere jaren duren. Als de procedure succesvol is afgerond, gaat de Stichting in gesprek met de verzekeraars om tot een snelle afwikkeling van de schade te komen.

In Nederland zijn drie miljoen particulieren en 400.000 ondernemers verzekerd voor rechtsbijstand (Bron: Verbond van Verzekeraars).

Heb je een geheimhoudingsverklaring nodig?