Rechtsbijstandverzekeraars aansprakelijk gesteld

Stichting Rechtsbijstandclaim stelt de rechtsbijstandverzekeraars vandaag aansprakelijkheid voor het jarenlang niet vergoeden van advocaatkosten. Verzekeraars zijn gehouden de schade volledig te vergoeden. Doe mee met de claim.

Het Europese Hof besloot eind vorig jaar dat verzekeraar hun klanten vrije advocaatkeus moeten bieden bij alle type procedures. Dus ook bij procedures waarbij een advocaat niet verplicht is, zoals bij de kantonrechter. Tot voor kort weigerden verzekeraars de advocaatkosten in die gevallen te vergoeden, omdat het voor hen goedkoper is zelf de rechtshulp verlenen. Maar uit onvrede met de kwaliteit daarvan heeft een grote groep verzekerden zelf hun advocaat moeten betalen.

De oprichting van de Stichting Rechtsbijstandclaim heeft verzekeraars al in beweging gezet om te compenseren. Maar Das Rechtsbijstand bijvoorbeeld wil alleen de “redelijke en noodzakelijke” kosten vergoeden, wat vaak een fractie is van de daadwerkelijk gemaakte kosten.

Start procedure

Bovendien willen verzekeraars in veel gevallen pas de kosten vergoeden vanaf het moment dat de procedure gestart is. “Dat is in strijd met de uitspraak van het Hof, die bepaalt dat er recht is op vrije advocaatkeus als duidelijk is dat een procedure noodzakelijk is, niet pas na het uitbrengen of ontvangen van een dagvaarding”, zegt Jan-Hein Strop, voorzitter van de Stichting. “Een andere uitleg is onredelijk: het zou betekenen dat je de voorbereiding op de procedure waar je een advocaat voor nodig hebt, altijd door een jurist van de verzekeraar moet laten doen. Dat is een onwenselijke en onwerkbare situatie die de rechtspositie van verzekerden schaadt.”

Nog altijd proberen verzekeraars de vrije advocaatkeuze uit te kleden. Zo ontneemt SRK (oa. Aegon, ING en NN) dekking aan klanten die aangeven zelf hun advocaat te betalen tot aan het moment dat een procedure noodzakelijk is. Dat zou in strijd zijn met de polisvoorwaarden, waarmee Achmea klanten de facto dwingt hun zaak altijd te laten behandelen door een jurist van de verzekeraar, op straffe van verlies van dekking.

Gesprek

De aansprakelijkstelling gaat vergezeld van een uitnodiging in gesprek te treden met de Stichting. Mocht dat niet leiden tot een bevredigende oplossing dan zal de Stichting namens haar aangesloten gedupeerden rechtsmaatregelen treffen.