Veelgestelde vragen

Wanneer kan ik meedoen?

Zie hier voor een uitgebreidere toelichting.

Maakt het uit in welk jaar de schade is ontstaan?

De vrije advocaatkeus staat al sinds 1993 in de wet. Schade die voor die tijd is ontstaan, kunnen we niet in behandeling nemen.

Kan mijn claim verjaard zijn?

Nee, de verjaringstermijn van vijf jaar is pas gaan lopen sinds november vorig jaar toen het Europese Hof uitspraak deed over vrije advocaatkeuze. Laat u niets op de mouw spelden door de verzekeraar!

Welke bewijsstukken heb ik nodig?

U heeft nodig: 1) uw polis, 2) bewijs dat de verzekeraar heeft ingestemd met een procedure als de zaak heeft verloren en 3) enig bewijs dat de verzekeraar de vrije advocaatkeus heeft tegengewerkt – denk aan een brief of een email – tenzij u de procedure heeft gewonnen.

Hoe lang gaat het duren?

Wij doen ons best om snel tot een goede oplossing te komen in gesprek met verzekeraars. Lukt dat niet, dan volgt een collectieve procedure die wel een jaar in beslag kan nemen.

Hoe wordt de schade afgewikkeld?

Als Rechtsbijstandclaim wint, dan ligt het voor de hand dat we om tafel gaan met de verzekeraars om tot een snelle afwikkeling van de schade te komen. Het risico bestaat dat verzekeraars dat weigeren. In dat geval moet u met de “verklaring van recht” op zak procederen voor schadevergoeding. Dat maakt de zaak natuurlijk veel eenvoudiger. Rechtsbijstandclaim gaat – indien nodig – tzt zorgen voor een goedkope oplossing.

Heb ik ook recht op schadevergoeding bij UWV-procedure?

Dat is nog niet zeker. Das Rechtsbijstand stelt dat een procedure bij het UWV geen “administratieve” procedure is in de zin van de wet. De Hoge Raad doet hier binnenkort uitspraak over.

Krijg ik al mijn advocaatkosten vergoed?

Rechtsbijstandclaim stelt zich op het standpunt dat alle advocaatkosten vergoed moeten worden. Maar verzekeraars zullen waarschijnlijk stellen dat ze alleen gehouden zijn de “redelijke kosten” te vergoeden. Het is op voorhand niet met zekerheid vast te stellen hoe dit juridisch uitpakt.

Maakt het uit dat ik een tegemoetkoming van de verzekeraar heb ontvangen?

Nee, dat u bent afgescheept met een fooi, wil niet zeggen dat u geen recht hebt op volledige schadevergoeding. De verzekeraar is tekort geschoten, en moet de resterende kosten vergoeden.

Disclaimer: Rechtsbijstandclaim is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheid van gegevens op deze website    Lees disclaimer

In strijd met de wet

Wist u dat de vrije advocaatkeuze al sinds 1993 in de wet staat? Maar daar hebben rechtsbijstandverzekeraars zich weinig van aan getrokken. Zij hebben u die keuze ontzegd, terwijl u er wel recht op had. Daar betaalde u immers premie voor!

Aanmelden

Back to Top